Қоғамдық тыңдаулар

23.08.2016

Орналастыру күні

Хабарландыру

04.08.2016 ж.

«ОрталықАзиялықэкологиялықзерттеулер институты» ЖШС «Өзенмұнайгаз» АҚ-ның №2 Мұнай-газ өндірубасқармасындағы 38-ші ТҚполигоныныныңқоршағанортағаәсерінбағалаужобасынәзірлеу» тақырыбындаҚоғамдықтыңдауларөткізетініжайлыхабарлайды.

Тыңдаулар 2016 жылдың 24-ші тамызында, сағат 11.00-де мынамекенжайдаөтеді: Жаңаөзенқаласы, Бостандықш.а., № 20 орта мектеп.

Барлықмүдделітұлғаларжобаныңматериалдарынмынасайттанhttp://cheng.kbtu.kz/қараптанысааладыжәнеөздерініңескертпелері мен ұсыныстарынкөрсетілгенмекенжайғажолдауларынаболады: bsharipa@mail.ru .

Анықтама телефоны: 8 (727) 367-16-83.

мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік органның атауы:Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Мұнай-газ кешеніндегі экологиялық реттеу, бақылау және мемлекеттік инспекция комитетінің «Маңғыстау облысы бойынша Экология департаменті» РМК.

тапсырыс берушінің атауы:«Ә.Б. Бектұров атындағы Химия ғылымдары институты» АҚ.

жоба бойынша құжаттама орналастырылған жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсының мекен-жайы:www.zhanaozen.gov.kz

құжаттама әзірлеушінің​​ атауы: «Орталық Азиялық экологиялық зерттеулер институты» ЖШС .

күні, уақыты, орны:24.08.2016 ж., сағ.11.00,

Жаңаөзен қаласы, Бостандық ш.а.,№ 20 орта мектеп.

Жобалау құжаттамасы бойынша мүдделі қоғамдық тұлғалардың ескерулері және (немесе) ұсыныстары

Тапсырыс берушінің мүдделі қоғамдық тұлғалардың ескерулері және (немесе) ұсыныстарына жауаптары

қоғамдық пікірді есепке алу сауалнамасы

қоғамдық пікірді есепке алу бойынша толтырылған сауалнамалар

Қоғамдық тыңдаулардың хаттамасы

Сауалнама түрінде қоғамдық талқылаулар өткізу туралы хаттама


Ақпараттық ресурстар